blob: 337bcccdb9146856f89779bdb22fdf9f5f8cfaab [file] [log] [blame]
// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only
/*
* Copyright (c) 2014 MediaTek Inc.
* Author: Flora Fu, MediaTek
*/
#include <linux/interrupt.h>
#include <linux/module.h>
#include <linux/of_device.h>
#include <linux/of_irq.h>
#include <linux/regmap.h>
#include <linux/mfd/core.h>
#include <linux/mfd/mt6397/core.h>
#include <linux/mfd/mt6323/core.h>
#include <linux/mfd/mt6397/registers.h>
#include <linux/mfd/mt6323/registers.h>
#define MT6397_RTC_BASE 0xe000
#define MT6397_RTC_SIZE 0x3e
#define MT6323_CID_CODE 0x23
#define MT6391_CID_CODE 0x91
#define MT6397_CID_CODE 0x97
static const struct resource mt6397_rtc_resources[] = {
{
.start = MT6397_RTC_BASE,
.end = MT6397_RTC_BASE + MT6397_RTC_SIZE,
.flags = IORESOURCE_MEM,
},
{
.start = MT6397_IRQ_RTC,
.end = MT6397_IRQ_RTC,
.flags = IORESOURCE_IRQ,
},
};
static const struct resource mt6323_keys_resources[] = {
DEFINE_RES_IRQ(MT6323_IRQ_STATUS_PWRKEY),
DEFINE_RES_IRQ(MT6323_IRQ_STATUS_FCHRKEY),
};
static const struct resource mt6397_keys_resources[] = {
DEFINE_RES_IRQ(MT6397_IRQ_PWRKEY),
DEFINE_RES_IRQ(MT6397_IRQ_HOMEKEY),
};
static const struct mfd_cell mt6323_devs[] = {
{
.name = "mt6323-regulator",
.of_compatible = "mediatek,mt6323-regulator"
}, {
.name = "mt6323-led",
.of_compatible = "mediatek,mt6323-led"
}, {
.name = "mtk-pmic-keys",
.num_resources = ARRAY_SIZE(mt6323_keys_resources),
.resources = mt6323_keys_resources,
.of_compatible = "mediatek,mt6323-keys"
},
};
static const struct mfd_cell mt6397_devs[] = {
{
.name = "mt6397-rtc",
.num_resources = ARRAY_SIZE(mt6397_rtc_resources),
.resources = mt6397_rtc_resources,
.of_compatible = "mediatek,mt6397-rtc",
}, {
.name = "mt6397-regulator",
.of_compatible = "mediatek,mt6397-regulator",
}, {
.name = "mt6397-codec",
.of_compatible = "mediatek,mt6397-codec",
}, {
.name = "mt6397-clk",
.of_compatible = "mediatek,mt6397-clk",
}, {
.name = "mt6397-pinctrl",
.of_compatible = "mediatek,mt6397-pinctrl",
}, {
.name = "mtk-pmic-keys",
.num_resources = ARRAY_SIZE(mt6397_keys_resources),
.resources = mt6397_keys_resources,
.of_compatible = "mediatek,mt6397-keys"
}
};
static void mt6397_irq_lock(struct irq_data *data)
{
struct mt6397_chip *mt6397 = irq_data_get_irq_chip_data(data);
mutex_lock(&mt6397->irqlock);
}
static void mt6397_irq_sync_unlock(struct irq_data *data)
{
struct mt6397_chip *mt6397 = irq_data_get_irq_chip_data(data);
regmap_write(mt6397->regmap, mt6397->int_con[0],
mt6397->irq_masks_cur[0]);
regmap_write(mt6397->regmap, mt6397->int_con[1],
mt6397->irq_masks_cur[1]);
mutex_unlock(&mt6397->irqlock);
}
static void mt6397_irq_disable(struct irq_data *data)
{
struct mt6397_chip *mt6397 = irq_data_get_irq_chip_data(data);
int shift = data->hwirq & 0xf;
int reg = data->hwirq >> 4;
mt6397->irq_masks_cur[reg] &= ~BIT(shift);
}
static void mt6397_irq_enable(struct irq_data *data)
{
struct mt6397_chip *mt6397 = irq_data_get_irq_chip_data(data);
int shift = data->hwirq & 0xf;
int reg = data->hwirq >> 4;
mt6397->irq_masks_cur[reg] |= BIT(shift);
}
#ifdef CONFIG_PM_SLEEP
static int mt6397_irq_set_wake(struct irq_data *irq_data, unsigned int on)
{
struct mt6397_chip *mt6397 = irq_data_get_irq_chip_data(irq_data);
int shift = irq_data->hwirq & 0xf;
int reg = irq_data->hwirq >> 4;
if (on)
mt6397->wake_mask[reg] |= BIT(shift);
else
mt6397->wake_mask[reg] &= ~BIT(shift);
return 0;
}
#else
#define mt6397_irq_set_wake NULL
#endif
static struct irq_chip mt6397_irq_chip = {
.name = "mt6397-irq",
.irq_bus_lock = mt6397_irq_lock,
.irq_bus_sync_unlock = mt6397_irq_sync_unlock,
.irq_enable = mt6397_irq_enable,
.irq_disable = mt6397_irq_disable,
.irq_set_wake = mt6397_irq_set_wake,
};
static void mt6397_irq_handle_reg(struct mt6397_chip *mt6397, int reg,
int irqbase)
{
unsigned int status;
int i, irq, ret;
ret = regmap_read(mt6397->regmap, reg, &status);
if (ret) {
dev_err(mt6397->dev, "Failed to read irq status: %d\n", ret);
return;
}
for (i = 0; i < 16; i++) {
if (status & BIT(i)) {
irq = irq_find_mapping(mt6397->irq_domain, irqbase + i);
if (irq)
handle_nested_irq(irq);
}
}
regmap_write(mt6397->regmap, reg, status);
}
static irqreturn_t mt6397_irq_thread(int irq, void *data)
{
struct mt6397_chip *mt6397 = data;
mt6397_irq_handle_reg(mt6397, mt6397->int_status[0], 0);
mt6397_irq_handle_reg(mt6397, mt6397->int_status[1], 16);
return IRQ_HANDLED;
}
static int mt6397_irq_domain_map(struct irq_domain *d, unsigned int irq,
irq_hw_number_t hw)
{
struct mt6397_chip *mt6397 = d->host_data;
irq_set_chip_data(irq, mt6397);
irq_set_chip_and_handler(irq, &mt6397_irq_chip, handle_level_irq);
irq_set_nested_thread(irq, 1);
irq_set_noprobe(irq);
return 0;
}
static const struct irq_domain_ops mt6397_irq_domain_ops = {
.map = mt6397_irq_domain_map,
};
static int mt6397_irq_init(struct mt6397_chip *mt6397)
{
int ret;
mutex_init(&mt6397->irqlock);
/* Mask all interrupt sources */
regmap_write(mt6397->regmap, mt6397->int_con[0], 0x0);
regmap_write(mt6397->regmap, mt6397->int_con[1], 0x0);
mt6397->irq_domain = irq_domain_add_linear(mt6397->dev->of_node,
MT6397_IRQ_NR, &mt6397_irq_domain_ops, mt6397);
if (!mt6397->irq_domain) {
dev_err(mt6397->dev, "could not create irq domain\n");
return -ENOMEM;
}
ret = devm_request_threaded_irq(mt6397->dev, mt6397->irq, NULL,
mt6397_irq_thread, IRQF_ONESHOT, "mt6397-pmic", mt6397);
if (ret) {
dev_err(mt6397->dev, "failed to register irq=%d; err: %d\n",
mt6397->irq, ret);
return ret;
}
return 0;
}
#ifdef CONFIG_PM_SLEEP
static int mt6397_irq_suspend(struct device *dev)
{
struct mt6397_chip *chip = dev_get_drvdata(dev);
regmap_write(chip->regmap, chip->int_con[0], chip->wake_mask[0]);
regmap_write(chip->regmap, chip->int_con[1], chip->wake_mask[1]);
enable_irq_wake(chip->irq);
return 0;
}
static int mt6397_irq_resume(struct device *dev)
{
struct mt6397_chip *chip = dev_get_drvdata(dev);
regmap_write(chip->regmap, chip->int_con[0], chip->irq_masks_cur[0]);
regmap_write(chip->regmap, chip->int_con[1], chip->irq_masks_cur[1]);
disable_irq_wake(chip->irq);
return 0;
}
#endif
static SIMPLE_DEV_PM_OPS(mt6397_pm_ops, mt6397_irq_suspend,
mt6397_irq_resume);
static int mt6397_probe(struct platform_device *pdev)
{
int ret;
unsigned int id;
struct mt6397_chip *pmic;
pmic = devm_kzalloc(&pdev->dev, sizeof(*pmic), GFP_KERNEL);
if (!pmic)
return -ENOMEM;
pmic->dev = &pdev->dev;
/*
* mt6397 MFD is child device of soc pmic wrapper.
* Regmap is set from its parent.
*/
pmic->regmap = dev_get_regmap(pdev->dev.parent, NULL);
if (!pmic->regmap)
return -ENODEV;
platform_set_drvdata(pdev, pmic);
ret = regmap_read(pmic->regmap, MT6397_CID, &id);
if (ret) {
dev_err(pmic->dev, "Failed to read chip id: %d\n", ret);
return ret;
}
pmic->irq = platform_get_irq(pdev, 0);
if (pmic->irq <= 0)
return pmic->irq;
switch (id & 0xff) {
case MT6323_CID_CODE:
pmic->int_con[0] = MT6323_INT_CON0;
pmic->int_con[1] = MT6323_INT_CON1;
pmic->int_status[0] = MT6323_INT_STATUS0;
pmic->int_status[1] = MT6323_INT_STATUS1;
ret = mt6397_irq_init(pmic);
if (ret)
return ret;
ret = devm_mfd_add_devices(&pdev->dev, -1, mt6323_devs,
ARRAY_SIZE(mt6323_devs), NULL,
0, pmic->irq_domain);
break;
case MT6397_CID_CODE:
case MT6391_CID_CODE:
pmic->int_con[0] = MT6397_INT_CON0;
pmic->int_con[1] = MT6397_INT_CON1;
pmic->int_status[0] = MT6397_INT_STATUS0;
pmic->int_status[1] = MT6397_INT_STATUS1;
ret = mt6397_irq_init(pmic);
if (ret)
return ret;
ret = devm_mfd_add_devices(&pdev->dev, -1, mt6397_devs,
ARRAY_SIZE(mt6397_devs), NULL,
0, pmic->irq_domain);
break;
default:
dev_err(&pdev->dev, "unsupported chip: %d\n", id);
return -ENODEV;
}
if (ret) {
irq_domain_remove(pmic->irq_domain);
dev_err(&pdev->dev, "failed to add child devices: %d\n", ret);
}
return ret;
}
static const struct of_device_id mt6397_of_match[] = {
{ .compatible = "mediatek,mt6397" },
{ .compatible = "mediatek,mt6323" },
{ }
};
MODULE_DEVICE_TABLE(of, mt6397_of_match);
static const struct platform_device_id mt6397_id[] = {
{ "mt6397", 0 },
{ },
};
MODULE_DEVICE_TABLE(platform, mt6397_id);
static struct platform_driver mt6397_driver = {
.probe = mt6397_probe,
.driver = {
.name = "mt6397",
.of_match_table = of_match_ptr(mt6397_of_match),
.pm = &mt6397_pm_ops,
},
.id_table = mt6397_id,
};
module_platform_driver(mt6397_driver);
MODULE_AUTHOR("Flora Fu, MediaTek");
MODULE_DESCRIPTION("Driver for MediaTek MT6397 PMIC");
MODULE_LICENSE("GPL");