blob: 8604564b985dcaf36ee4cca2bdbbdcc025d4f5d1 [file] [log] [blame]
/* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0 */
#ifndef __HPET__
#define __HPET__ 1
#include <uapi/linux/hpet.h>
/*
* Offsets into HPET Registers
*/
struct hpet {
u64 hpet_cap; /* capabilities */
u64 res0; /* reserved */
u64 hpet_config; /* configuration */
u64 res1; /* reserved */
u64 hpet_isr; /* interrupt status reg */
u64 res2[25]; /* reserved */
union { /* main counter */
u64 _hpet_mc64;
u32 _hpet_mc32;
unsigned long _hpet_mc;
} _u0;
u64 res3; /* reserved */
struct hpet_timer {
u64 hpet_config; /* configuration/cap */
union { /* timer compare register */
u64 _hpet_hc64;
u32 _hpet_hc32;
unsigned long _hpet_compare;
} _u1;
u64 hpet_fsb[2]; /* FSB route */
} hpet_timers[1];
};
#define hpet_mc _u0._hpet_mc
#define hpet_compare _u1._hpet_compare
#define HPET_MAX_TIMERS (32)
#define HPET_MAX_IRQ (32)
/*
* HPET general capabilities register
*/
#define HPET_COUNTER_CLK_PERIOD_MASK (0xffffffff00000000ULL)
#define HPET_COUNTER_CLK_PERIOD_SHIFT (32UL)
#define HPET_VENDOR_ID_MASK (0x00000000ffff0000ULL)
#define HPET_VENDOR_ID_SHIFT (16ULL)
#define HPET_LEG_RT_CAP_MASK (0x8000)
#define HPET_COUNTER_SIZE_MASK (0x2000)
#define HPET_NUM_TIM_CAP_MASK (0x1f00)
#define HPET_NUM_TIM_CAP_SHIFT (8ULL)
/*
* HPET general configuration register
*/
#define HPET_LEG_RT_CNF_MASK (2UL)
#define HPET_ENABLE_CNF_MASK (1UL)
/*
* Timer configuration register
*/
#define Tn_INT_ROUTE_CAP_MASK (0xffffffff00000000ULL)
#define Tn_INT_ROUTE_CAP_SHIFT (32UL)
#define Tn_FSB_INT_DELCAP_MASK (0x8000UL)
#define Tn_FSB_INT_DELCAP_SHIFT (15)
#define Tn_FSB_EN_CNF_MASK (0x4000UL)
#define Tn_FSB_EN_CNF_SHIFT (14)
#define Tn_INT_ROUTE_CNF_MASK (0x3e00UL)
#define Tn_INT_ROUTE_CNF_SHIFT (9)
#define Tn_32MODE_CNF_MASK (0x0100UL)
#define Tn_VAL_SET_CNF_MASK (0x0040UL)
#define Tn_SIZE_CAP_MASK (0x0020UL)
#define Tn_PER_INT_CAP_MASK (0x0010UL)
#define Tn_TYPE_CNF_MASK (0x0008UL)
#define Tn_INT_ENB_CNF_MASK (0x0004UL)
#define Tn_INT_TYPE_CNF_MASK (0x0002UL)
/*
* Timer FSB Interrupt Route Register
*/
#define Tn_FSB_INT_ADDR_MASK (0xffffffff00000000ULL)
#define Tn_FSB_INT_ADDR_SHIFT (32UL)
#define Tn_FSB_INT_VAL_MASK (0x00000000ffffffffULL)
/*
* exported interfaces
*/
struct hpet_data {
unsigned long hd_phys_address;
void __iomem *hd_address;
unsigned short hd_nirqs;
unsigned int hd_state; /* timer allocated */
unsigned int hd_irq[HPET_MAX_TIMERS];
};
static inline void hpet_reserve_timer(struct hpet_data *hd, int timer)
{
hd->hd_state |= (1 << timer);
return;
}
int hpet_alloc(struct hpet_data *);
#endif /* !__HPET__ */